Facultatea de Auomatica si CalculatoareFacultatea de Auomatica si Calculatoare

See other templatesSee other templates

Print

Culegerea de teste de informatica pentru candidatii la UPB

  Începând cu acest an, Universitatea Politehnica din București (UPB) a adăugat informatica ca disciplină de admitere pentru studiile de licență. Am considerat că acest demers este important, în special, pentru facultățile care au specializări legate de Tehnologiile Informației și Comunicațiilor (TIC). Totuși, admiterea la informatică a fost acceptată ca probă de admitere de majoritatea facultăților din UPB, un număr de 11 facultăți oferind posibilitatea elevilor să aleagă informatica ca probă de concurs în anul 2020.
Deși este o disciplină mult mai tânără comparativ cu celelalte probe de concurs, informatica a ajuns să fie un element esențial în educația inginerilor, chiar și a celor cu specializări din afara domeniului TIC. În lumea de astăzi, programarea calculatoarelor și gândirea algoritmică sunt aspecte de bază pentru rezolvarea de probleme practice într-o gamă variată de domenii. Mai mult, majoritatea domeniilor inginerești necesită măcar minimal aplicarea unor concepte din informatică, pornind de la programare în diverse limbaje (precum C/C++, Java, Python, Matlab, R, SPSS etc.), unele generale și altele specifice anumitor domenii, și mergând până la înțelegerea și eventual proiectarea unor algoritmi particulari fiecărui domeniu de studiu.
Free business joomla templates