Facultatea de Auomatica si CalculatoareFacultatea de Auomatica si Calculatoare

See other templatesSee other templates

Print

Prelungire calendar concursuri UPBOCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

Sem. II, 2019-2020 [MO, III, 306 / 15.04.2020]

 

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS

 

 

Departament
[Domeniu Post]
Poziția
în Stat Funcții
Funcția Didactică
Probe concurs
Programare [ziua / ora / sala-adresa] 
Link canal Teams
Calculatoare
[Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]
42
Conf.
Prelegere publică
14 septembrie 2020 / 14:00
 
Calculatoare
[Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]
43
Conf.
Prelegere publică
14 septembrie 2020 / 11:00
 
Calculatoare
[Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]
44
Conf.
Prelegere publică
14 septembrie 2020 / 13:00
 
Calculatoare
[Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]
45
Conf.
Prelegere publică
17 septembrie 2020 / 10:00
 
Calculatoare
[Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]
73
S.L
Prelegere publică
17 septembrie 2020 / 11:00
 
Calculatoare
[Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei]
74
S.L
Prelegere publică
17 septembrie 2020 / 12:00
 

 I.
 PRELUNGIRE CALENDAR CONCURSURI

Perioada de înscriere la concurs, prevăzută a fi 15.04.2020 – 19.06.2020, se extinde si in afara perioadei Stării de Alertă declarate, cu luarea in considerare si a Structurii Anului Universitar 2019-2020, aprobată de către Senatul UPB, astfel:

  • 17.07.2020 – 22.07.2020
  • 24.08.2020 – 28.08.2020

Concursuri: 14.09.2020 – 18.09.2020

Contestații: 21.09.2020 - 23.09.2020

Avizare in Consilii Facultăți: pana la 23.09.2020

Validare Senat UPB: pana la 25.09.2020

            II. ACTIUNI NECESARE IN PERIOADA URMATOARE

1) Afisarea, la departamentele care organizeaza concursurile, a noului calendar, anuntat si pe web-site www.upb.ro. 

2) Revederea propunerilor de membri ai comisiilor de concurs, prin prisma disponibilitatii lor si in noua perioada (14 - 18.09.2020). In cazul in care vor fi necesare schimbari, se va parcurge aceeasi procedura: propunere consiliu departament, avizare in consiliu facultate, insotite de procesele verbale respective. Transmiterea eventualelor schimbari, pentru a fi operate in comisiile propuse si inregistrate in rectorat, pana la 10.07.2020. Daca nu se primesc schimbari, se considera in continuare valabile comisiile propuse deja. Comisiile vor fi aprobate de Senatul UPB si publicate in Monitorul Oficial (C + P) in cursul lunii Iulie 2020.

3) Modalitatea de desfasurare a concursurilor va depinde de situatia concreta din Septembrie 2020, fiind luata in considerare si posibilitatea desfasurarii lor on-line. 

4) Programarea concursurilor in noua perioada de desfasurare, in acord cu disponibilitatea comisiilor de concurs, dupa actualizarea acestora, si transmiterea in rectorat pana la 10.07.2020.

5) Dosarele de concurs depuse in rectorat pot ramane in forma respectiva, candidatii avand insa si posibilitatea completarii lor (daca doresc), urmand sa se inregistreze efectiv la finalul perioadei prelungite de inscriere.

6) La expirarea perioadei prelungite de inscriere se va obtine avizul juridic, aprobarea inscrierii la concurs si anuntarea candidatilor admisi, prin publicarea pe web-site MEC (www.jobs.edu.ro) si UPB (www.upb.ro) a dosarelor de concura (CV, Lista lucrari, Fisa indeplinire standarde minimale). 


POSTURI DIDACTICE VACANTE

SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Semestrul II, anul universitar 2019 – 2020

 

Facultatea de AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

 

 Departamentul de Calculatoare

 

Conferențiar universitar, poziția 42, disciplinele: Structuri de date; Programare orientată pe obiecte; Concepția jocurilor video; Limbaje de programare. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației

 

Conferențiar universitar, poziția 43, disciplinele: Electronică digitală; Sisteme încorporate inteligente. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației 

 

Conferențiar universitar, poziția 44, disciplinele: Programarea calculatoarelor; Structuri de date; Proiectarea algoritmilor; Applied Human Computer Interaction; Introduction to WEB Programming. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației

            

Conferențiar universitar, poziția 45, disciplinele: Protocoale de comunicație; Algoritmi paraleli și distribuiți; Cloud computing; Mobile computing; Instrumente pentru dezvoltarea programelor. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației

 

Șef de lucrări, poziția 73, disciplinele: Algoritmi paraleli și distribuiți. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației

 

Șef de lucrări, poziția 74, disciplinele: Programare orientata pe obiecte; Microprocessor Architecture; Architecture de microprocesseurs. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației Free business joomla templates