Print

Posturi de concurs pe perioada determinată Semestrul 1, an universitar 2022-2023


Facultatea de AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

Semestrul 1, an universitar 2022-2023

Posturi de concurs pe perioada determinată

Departamentul de Calculatoare


Asistent, poziția 156, disciplinele: Utilizarea sistemelor de operare, Rețele locale, Proiectarea algoritmilor, Programare orientată pe obiecte. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației.

Asistent, poziția 157, disciplinele: Ingineria programelor, Elemente de grafica pe calculator. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației.

Asistent, poziția 158, disciplinele: Arhitecturi și prelucrări paralele, Arhitectura sistemelor de calcul. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației.

Asistent, poziția 159, disciplinele: Utilizarea sistemelor de operare, Proiectarea rețelelor, Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației.

Asistent, poziția 160, disciplinele: Proiectarea cu microprocesoare, Calculatoare numerice II, Structura și organizarea calculatoarelor, Arhitectura sistemelor de calcul. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației.

Lista in format PDF poate fi descarcata de aici.