Print

Posturi de concurs pe perioada nedeterminată 2021-2022

Facultatea de AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

Posturi de concurs pe perioada nedeterminată

Semestrul 2, an universitar 2021-2022

Departamentul de Calculatoare


Profesor, poziția 23,
 disciplinele: Instrumente CASE pentru proiectarea bazelor de date;  Sisteme CAD/CASE; Implementarea sistemelor de baze de date, Baze de date I. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației. 

Profesor, poziția 24, disciplinele: Utilizarea sistemelor de operare; Sisteme de operare; Rețele locale. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației.

Conferențiar, poziția 46, disciplinele: Security of Mobile Devices; Internet of Things; Rețele locale; Sisteme încorporate. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației.

Conferențiar, poziția 47, disciplinele: Utilizarea sistemelor de operare; Introducere în sisteme de operare; Servicii și arhitecturi IoT. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației.

Șef de lucrări, poziția 74, disciplinele: Proiectarea cu microprocesoare; Rețele locale; Sisteme încorporate; Utilizarea sistemelor de operare. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației.

Șef de lucrări, poziția 75, disciplinele: Introducere in Big Data, Metode numerice, Distributed Systems. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației.

Șef de lucrări, poziția 76, disciplinele: Security of Informational Systems; Utilizarea sistemelor de operare; Sisteme de operare; Arhitectura sistemelor de calcul; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1; Securitatea calculatoarelor și a rețelelor. Domeniul științific: Calculatoare și Tehnologia Informației.